Skip to main content

Trid issir Water Champion?

SKOPRI AKTAR

Trid issir Water Champion?

SKOPRI AKTAR

X’inhu dal-proġett?

Ikseb iktar informazzjoni

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma se tinvesti biex ittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-ilma f’numru ta’ uffiċini pubbliċi bil-għan li tħeġġeġ it-tnaqqis ġenerali fid-domanda annwali tal-ilma u tistabbilixxi miri nazzjonali għall-effiċjenza fl-użu tal-ilma.

Dal proġett se juri kif azzjonijiet/interventi fis-setturi domestiċi, pubbliċi u agrikoli jistgħu itejbu l-effiċjenza. Permezz tal-proġett ser ikun hemm monitoraġġ l-istess siti.

Dawn is-siti se jservu bħala eżempji għall-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ konservazzjoni tal-ilma u l-impatt pożittiv fit-tnaqqis tal-konsum tal-ilma u konsegwentament tnaqqis fid-domanda. Din l-iskema għandha l-iskop li tilħaq l-għanijiet tad-domanda tal-ilma tal-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma, speċifikament it-tnaqqis globali tad-domanda tal-ilma f’dawn is-siti.

X’inhu dal-proġett?

Ikseb iktar informazzjoni

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma se tinvesti biex ittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-ilma f’numru ta’ uffiċini pubbliċi bil-għan li tħeġġeġ it-tnaqqis ġenerali fid-domanda annwali tal-ilma u tistabbilixxi miri nazzjonali għall-effiċjenza fl-użu tal-ilma.

Dal proġett se juri kif azzjonijiet/interventi fis-setturi domestiċi, pubbliċi u agrikoli jistgħu itejbu l-effiċjenza. Permezz tal-proġett ser ikun hemm monitoraġġ l-istess siti.

Dawn is-siti se jservu bħala eżempji għall-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ konservazzjoni tal-ilma u l-impatt pożittiv fit-tnaqqis tal-konsum tal-ilma u konsegwentament tnaqqis fid-domanda. Din l-iskema għandha l-iskop li tilħaq l-għanijiet tad-domanda tal-ilma tal-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma, speċifikament it-tnaqqis globali tad-domanda tal-ilma f’dawn is-siti.

Sir Water Champion!

Skopri f’5 passi kif tista’ ssir Water Champion

Sir Water Champion!

Skopri f’5 passi kif tista’ ssir Water Champion

Applika permezz tal-formola. L-applikazjonijiet kollha li jaslu se jiġu kkunsidrati fuq il-bażi ta’ first come first served.

Jekk ix-xogħlijiet meħtieġa huma vijabbli, isir ftehim li jorbot lill-applikant b’dawn:

aqra iktar…

Jekk il-propjetà tiegħek tintgħażel, isir awditjar tal-ilma fil-post biex jevalwa x’titjib jista’ jsir.

Jiġu miftiehma data u ħin biex isiru x-xogħlijiet u ssir l-installazzjoni ta’ xogħlijiet proposti. It-tul tax-xogħlijiet jiddependu minn-natura tax-xogħol.

Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni tal-installazzjonijiet ġodda għal tul ta’ sentejn mit-tlestija tax-xogħlijiet.

Applika permezz tal-formola sa nofsinhar tal-4 ta’ Ottubru 2019. L-applikazjonijiet kollha li jaslu se jiġu kkunsidrati fuq il-bażi ta’ first come first served.

Jekk il-propjetà tiegħek tintgħażel, isir awditjar tal-ilma fil-post biex jevalwa x’titjib jista’ jsir.

Jekk ix-xogħlijiet meħtieġa huma vijabbli, isir ftehim li jorbot lill-applikant b’dawn:

aqra iktar…

Jiġu miftiehma data u ħin biex isiru x-xogħlijiet u ssir l-installazzjoni ta’ xogħlijiet proposti. It-tul tax-xogħlijiet jiddependu minn-natura tax-xogħol.

Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni tal-installazzjonijiet ġodda għal tul ta’ sentejn mit-tlestija tax-xogħlijiet.

Min hu eliġibbli biex jieħu sehem?

Kriterji ta’ eliġibbiltà u termini u kundizzjonijiet:

Uffiċini Pubbliċi

L-uffiċċju għandu total ta’ impjegati li jaqbeż il-50 persuna

L-uffiċċju ilu jopera għal dawn l-aħħar 24 xahar u se jibqa’ jopera għall-24 xahar li ġejjin

Min hu eliġibbli biex jieħu sehem?

Kriterji ta’ eliġibbiltà u termini u kundizzjonijiet:

Uffiċini Pubbliċi

L-uffiċċju għandu total ta’ impjegati li jaqbeż il-50 persuna

L-uffiċċju ilu jopera għal dawn l-aħħar 24 xahar u se jibqa’ jopera għall-24 xahar li ġejjin

Applika issa

FORMOLA UFFIĊINI PUBBLIĊI

Sorry. This form is no longer available.

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna