Skip to main content

Trid issir Water Champion?

Trid issir Water Champion?

X’inhu dal-proġett?

Ikseb iktar informazzjoni

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma se tinvesti biex ittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-ilma f’diversi rziezet/għelieqi bil-għan li tħeġġeġ it-tnaqqis ġenerali fid-domanda tal-ilma annwali u tistabbilixxi miri nazzjonali għall-effiċjenza fl-ilma.

Kif tieħu sehem?

Uffiċjali tekniċi mill-Kampanja Nazzjonali jżuru r-razzett jew l-għalqa tiegħek, jevalwaw il-konsum tal-ilma tiegħek u jiddiskutu miżuri li tista’ tieħu biex ittejjeb l-użu tal-ilma b’mod effiċjenti. Il-miżuri jistgħu jinkludu miżuri żgħar fosthom titjib fis-sistema ta’ irrigazzjoni, installazzjoni ta’ sensors tal-umdità fil-ħamrija, jew miżuri ikbar li jistgħu jinkludu xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni tas-sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita. Ix-xogħlijiet b’rabta mal-miżuri miftehma se jiġu ffinanzjati minn din il-kampanja u għalhekk tagħmel lir-razzett jew l-għalqa tiegħek iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma.

Bħala parti minn dan il-proċess int mistenni tagħti aċċess għall-informazzjoni dwar il-konsum tal-ilma u d-dawl lill-Uffiċjali Tekniċi tal-kampanja, – li jistgħu jimmonitorjaw, jaħdmu kemm tiffranka dawl u ilma kif ukoll jagħtuk pariri li tkun tista’ tapplika.

X’inhu dal-proġett?

Ikseb iktar informazzjoni

Il-Kampanja Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma se tinvesti biex ittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-ilma f’diversi rziezet/għelieqi bil-għan li tħeġġeġ it-tnaqqis ġenerali fid-domanda tal-ilma annwali u tistabbilixxi miri nazzjonali għall-effiċjenza fl-ilma.

Kif tieħu sehem?

Uffiċjali tekniċi mill-Kampanja Nazzjonali jżuru r-razzett jew l-għalqa tiegħek, jevalwaw il-konsum tal-ilma tiegħek u jiddiskutu miżuri li tista’ tieħu biex ittejjeb l-użu tal-ilma b’mod effiċjenti. Il-miżuri jistgħu jinkludu miżuri żgħar fosthom titjib fis-sistema ta’ irrigazzjoni, installazzjoni ta’ sensors tal-umdità fil-ħamrija, jew miżuri ikbar li jistgħu jinkludu xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni tas-sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita. Ix-xogħlijiet b’rabta mal-miżuri miftehma se jiġu ffinanzjati minn din il-kampanja u għalhekk tagħmel lir-razzett jew l-għalqa tiegħek iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma.

Bħala parti minn dan il-proċess int mistenni tagħti aċċess għall-informazzjoni dwar il-konsum tal-ilma u d-dawl lill-Uffiċjali Tekniċi tal-kampanja, – li jistgħu jimmonitorjaw, jaħdmu kemm tiffranka dawl u ilma kif ukoll jagħtuk pariri li tkun tista’ tapplika.

Sir Water Champion!

Skopri kif tista’ ssir Water Champion f’5 passi

Sir Water Champion!

Skopri kif tista’ ssir Water Champion f’5 passi

L-applikazjonijiet kollha li jaslu se jiġu kkunsidrati fuq il-bażi ta’ first come first served.

Jekk ix-xogħlijiet meħtieġa huma vijabbli, isir ftehim li jorbot lill-applikant b’dawn:

aqra iktar…

Jekk il-propjetà tiegħek tintgħażel, isir awditjar tal-ilma fuq is-sit biex jevalwa x’titjib jista’ jsir.

Jiġu miftiehma data u ħin biex isiru x-xogħlijiet u ssir l-installazzjoni ta’ xogħlijiet proposti. It-tul tax-xogħlijiet jiddependi minn natura tax-xogħol.

Monitoraġġ regolari tal-installazzjonijiet ġodda għal tul ta’ sentejn mit-tlestija tax-xogħlijiet.

L-applikazjonijiet kollha li jaslu se jiġu kkunsidrati fuq il-bażi ta’ first come first served.

Jekk il-propjetà tiegħek tintgħażel, isir awditjar tal-ilma fuq is-sit biex jevalwa x’titjib jista’ jsir.

Jekk ix-xogħlijiet meħtieġa huma vijabbli, isir ftehim li jorbot lill-applikant b’dawn:

aqra iktar…

Jiġu miftiehma data u ħin biex isiru x-xogħlijiet u ssir l-installazzjoni ta’ xogħlijiet proposti. It-tul tax-xogħlijiet jiddependi minn natura tax-xogħol.

Monitoraġġ regolari tal-installazzjonijiet ġodda għal tul ta’ sentejn mit-tlestija tax-xogħlijiet.

Min hu eliġibbli biex jieħu sehem?

Kriterji ta’ eliġibbiltà u termini u kundizzjonijiet:

Agrikoltura

  • Il-propjetà trid tkun propjetà ta’ bidwi full-time jew part-time (reġistrat mad-Dipartiment tal-Agrikultura) – għal tkabbir ta’ ħxejjex jew trobbija tal-annimali
  • Minimu ta’ 0.5 ettari
  • Għandha disponibbli mill-inqas tip wieħed ta’ provvisti tal-ilma milli ġejjin:
    • Borehole reġistrata u b’meter
    • Ġiebja tal-ilma tax-xita b’żona tal-ġbir tal-ilma identifikata
    • Aċċess għal New Water

Applika issa

FORMOLA AGRIKOLTURA

Sorry. This form is no longer available.

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna

Żomm kuntatt

Abbona għan-Newsletter

Segwina fuq

is-siti soċjali tagħna